TÌM HIỂU CÁC KHÓA HỌC ONLINE

Khóa học online

Sản phẩm được liên kết với hệ thống giáo dục trực tuyến Vinastudy.vn

https://vinastudy.vn/igc-v2-hoa-hoc--c18892.html

Hóa 12 - IGC - V2

https://vinastudy.vn/hoa-hoc-co-ban-va-nang-cao-lop-9-thay-tai-c21646.html

HÓA HỌC 9

https://vinastudy.vn/hoa-hoc-co-ban-va-nang-cao-lop-8-thay-tai-c21645.html

Hóa học 8

https://vinastudy.vn/hoa-nen-tang-lop-11-c20759.html

Hóa học 11

https://vinastudy.vn/duong-tien-tai-ctgv34630.html

THÔNG TIN GIÁO VIÊN

https://www.youtube.com/watch?v=7JtC09cZauA

GIẢI ĐỀ THAM KHẢO 2018